Štandardný postup registrácie/zápisu:

1) z našej strany... Po telefonickej komunikácii/e-mail objednávke Vám e-mailom zašleme "Cenovú kalkuláciu" (administratívne údaje... IČO, DIČ, Sídlo), resp. preddavkovú faktúru v dohovorenej výške.
2) z Vašej strany... Vyzdvihnete si e-mail, z prílohy vytlačíte pred.faktúru (samostatný dokument vo formáte PDF) na základe ktorej realizujete platbu.
3)
z našej strany... Ihneď (obvykle 2-3 prac.dni) po prijatí platby Vás budeme (pokiaľ sa nedohodlo inak) telefonicky kontaktovať za účelom dopresnenia údajov do objednanej inzercie a inzerciu Vám okamžite spúšťame. Následne (najneskôr do 14 dní) Vám je zaslaná vyúčtovacia Fa (s informáciou... "NEUHRÁDZAŤ !") už len na založenie do účtovníctva.

 

     Postup je možné samozrejme po vzájomnej dohode prispôsobiť individuálnej požiadavke objednávateľa !